7.B.2.2 Tipografia

Back
La tipografia corporativa FS Joey és la tipografia amb què es componen tots els textos de la senyalització de deixalleries.