7.B.1.1 Senyals d'ús general

Back
Monòlit d'accés
Ubicat a l'entrada de les deixalleries.
Estructura: metall galvanitzat
Mides: 112×312 cm
Vinil 3M: 100×300 cm

Senyals informatius
Ubicats a l'interior de les deixalleries.
Estructura: metall galvanitzat
Mides: 47×280 cm
Vinil 3M: 40×60 cm

Adhesius informatius
Ubicats als contenidors
Vinil 3M: 24×36 cm

Prova: $provaURL