4.A.5 Paper de carta

Mida: A4

#calc_profunditat ($profunditat_actual $titol.getData() $index_separador)