4.A.3 Sobres

4.A.3.1 B4 i B5
Sobres per a papers Din A4 i Din A5
Mida B4: 353 × 250 mm
Mida B5: 250 × 176 mm

4.A.3.2 DL (amb finestra i sense finestra)
Sobres per a papers Din A4 doblegats en tres parts iguals
Mida: 110 × 220 mm (conegut com a sobre americà)