9.3 Disseny fotogràfic

L'espai reservat per la fotografia pot contenir una imatge/render o una composició en mosaic.