5.B.1.2 Tipografia complementària

Back
Utilitzarem la tipografia Helvetica en totes les seves versions com a complementària per text continu. Aquesta és la tipografia d'ús genèric i obligada en tots els suports i documents corporatius i relacionats amb les campanyes de publicitat i comunicació.
Usos generals de les tipografies corporatives

Prova: $provaURL