• false
  Technical
  Bicivia
  Subject:
  AMB - Institutional
  Public:
  General
  Type:
  Technical
  Format:

15.6.2 Escala vertical

La senyalització horitzontal s'escala verticalment al 200% per contrarestar la distorsió de la perspectiva. Exemple de senyalització de bicivia actual i de connexió amb fletxa cap a l'esquerra.

Escala vertical
Exemple de senyalització de connexió amb fletxa cap amunt i cap a la dreta.

Escala vertical