• false
  Tècnic
  Bicivia
  Subject:
  AMB - Institutionalamb_institucional.infraestructures=Infraestructures
  Public:
  Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Type:
  Tècnic
  Format:

15.4.1 Fletxes

Les fletxes es dibuixen amb línies de vèrtex i rematada corbs, amb un gruix de traç de 27 pt.

Fletxes