• false
  Tècnic
  Bicivia
  Subject:
  AMB
  Public:
  Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Type:
  Tècnic
  Format:

15.3.1 Color

Blau 1
C 100 M 80 Y 0 K 0

Color de fons de les franges direccionals en el senyal vertical. S'alterna amb el ‘Blau 2'. També s'aplica al tram de fites contigües del llistat inferior als direccionals, i als noms i la gràfica dels rius, al mapa.

Blau 2
C 84 M 0 Y 32 K 0

Color de fons de les franges direccionals en el senyal vertical. S'alterna amb el Blau 1. S'aplica, també, com a color de fons a la franja inferior, que conté el llistat de fites i el mapa.

Color