12.2 Aplicació de marca

Capítol dedicat a l'aplicació de la marca Bicibox en diferents suports.