12.2.8 Construcció de l'avatar

Aquestes són les proporcions dels elements que componen l'avatar.

El gruix de la línia de la icona/pictograma descriptiva serà "W", l'altura de la barra de la lletra "A". S'utilitzen 4 colors: blanc, negre i dues tonalitats del blau.

Exemple d'aplicació de marca a les xarxes socials