12.2.4 Panell informatiu

El panell informatiu de les estacions té les especificacions següents.

Exemples d'aplicació de marca a estacions Bicibox