12.2.4 Panell informatiu

Back
El panell informatiu de les estacions té les especificacions següents.

Exemples d'aplicació de marca a estacions Bicibox

Prova: $provaURL