12.1.6 Aplicacions incorrectes

La marca té unes mesures i proporcions relatives determinades pels criteris de composició, jerarquia i funcionalitat. En cap cas es faran modificacions d'aquestes mides ni s'aplicarà de forma incorrecta.