12.1.5 Àrea de seguretat i mida mínima

Per evitar interferències amb altres elements, que puguin afectar la identitat i visibilitat de la marca, es mantindrà sempre, i en tots els casos, una àrea de seguretat respecte a la marca de l'AMB equivalent a l'amplada de la meitat del símbol. La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca de servei AMB és a 4 mm d'alçada.