12.1.2 Tipografia de la marca

La tipografia oficial de la marca és la FS Joey en les seves diferents versions. A continuació es mostra un exemple de la família tipogràfica.