Tècnic superior periodista

Back

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior periodista en pràctiques, del grup A, subgrup A1, adscrit/a al Servei de Comunicació de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Contractació en pràctiques
  • Número expedient: 901194/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL