Tècnic superior enginyer civil

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior enginyer/a civil del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l' AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902477/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 03.06.21
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte