Tècnic superior en l'àmbit de l'enginyeria (projecte europeu V2MARKET)

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior en l'àmbit de l'enginyeria, expert en l'àmbit energètic específicament solar fotovoltaica i comunitats energètiques, vinculat al projecte europeu Horizon 2020 "V2Market", del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20C, mitjançant procés selectiu amb prova de coneixements vinculat al lloc de treball, adscrit/a a l'Oficina d'Energia del Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902626/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 25.06.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats