Tècnic superior de Recursos Humans

Back

Procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de Recursos Humans, del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació, adscrit/a al Servei de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 901375/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL