Tècnic superior de dret adscrit a l’Institut Metropolità del Taxi

Convocatòria de concurs de mèrits, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió del lloc de treball de T.S. Dret, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, adscrit al Servei Jurídic-Administratiu de l'Institut Metropolità del Taxi.

Avís

Presentació telemàtica de sol·licituds: entre les 00:00 h del 9/11 i les 24:00 h del 29/11

Tipus:
Mobilitat interadministrativa
Número expedient:
903181/23
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (09:00-14:00)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 9036 - 08.11.23
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats