Tècnic superior d'organització

Back

Convocatòria de procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior d'organització en pràctiques, del grup A, subgrup A1, adscrit/a al Servei d'Organització de la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Contractació en pràctiques
  • Número expedient: 901739/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL