Tècnic superior arquitecte

Convocatòria de concurs de mèrits, obert a mobilitat interadministrativa per a la provisió d'un lloc de treball d'arquitecte/a adscrit/a al Servei de Redacció de Pla Director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 22.

Tipus:
Provisió llocs i mobilitat
Número expedient:
900186/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 28.01.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte