Tècnic mitjà de Recursos Humans

Back

Convocatòria pública de concurs de mèrits obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana, del grup A, subgrup A2, nivell retributiu 16, adscrit a la Coordinació de Recursos Humans de la Direcció General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Concurs de mèrits obert a la mobilitat interadministrativa per a funcionaris de carrera
  • Número expedient: 902533/20
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL