Tècnic mitjà de Recursos Humans

Convocatòria pública de concurs de mèrits obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana, del grup A, subgrup A2, nivell retributiu 16, adscrit a la Coordinació de Recursos Humans de la Direcció General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Concurs de mèrits obert a la mobilitat interadministrativa per a funcionaris de carrera
Número expedient:
902533/20
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 03.11.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte