Tècnic en prevenció de riscos laborals

Procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana en prevenció de riscos laborals, del grup A, subgrup A2, nivell retributiu 19, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a a la Coordinació de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
903098/20
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 24.12.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats