Tècnic economista

Back

Convocatòria pública per a la selecció d'un tècnic/a economista, del grup A, subgrup A1, nivell 20C de complement de destinació, mitjançant procés selectiu amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrit/a al Servei de gestió de contractes de la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB.

Avís

La presentació telemàtica de sol·licituds comença a les 00 h del dia 02/06/2020 i acaba a les 24 h del dia 10/06/2020  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 900544/20
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL