Tècnic/a superior vinculat al projecte urbanístic europeu Riconnect

Back

Convocatòria de procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior vinculat al projecte europeu "Riconnect", del programa URBACT, del grup A, subgrup A1, nivell 20C, adscrit al Servei de Planejament Urbanístic de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques.


  • Tipus: Convocatòria interinatge per execució de programes temporals
  • Número expedient: 902096/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL