Tècnic/a superior vinculat al projecte urbanístic europeu Riconnect

Convocatòria de procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior vinculat al projecte europeu "Riconnect", del programa URBACT, del grup A, subgrup A1, nivell 20C, adscrit al Servei de Planejament Urbanístic de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques.

Tipus:
Convocatòria interinatge per execució de programes temporals
Número expedient:
902096/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 27.02.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte