Intervenció

Back

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball d'intervenció de classe primera de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior.


  • Tipus: Provisió llocs i mobilitat
  • Número expedient: 900693/18
  • Període de presentació del sol·licituds:

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL