Intervenció

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball d'intervenció de classe primera de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior.

Tipus:
Provisió llocs i mobilitat
Número expedient:
900693/18
Període de presentació de sol·licituds:
()
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 7711 de 30.08.2018
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats