Dos tècnics superiors enginyers

Convocatòria pública per a la selecció de dos/dues tècnics/ques superiors enginyers/res, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrits/tes a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902426/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 27.05.21
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats