Dos tècnics superiors en dret

Convocatòria pública per a la selecció de 2 tècnics/ques superiors en dret, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20,  mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrits/tes a l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902199/22
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Convocatòria proves
Publicació:
BOPB 04.07.22
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats