Coordinador de Serveis Jurídics

Back

Convocatòria de procés de provisió, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la cobertura d'un lloc de treball de coordinador de Serveis Jurídics, del grup A, subgrup A1, nivell 29 de complement de destinació, adscrit a la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Provisió llocs i mobilitat
  • Número expedient: 901471/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL