Concursos-oposicions de promoció interna

Convocatòria de concursos-oposicions de promoció interna entre el personal funcionari de carrera (torn restringit), per a la provisió de places de funcionaris vacants a la plantilla de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb l'oferta pública de l'any 2021.

Es convoquen les següents places:
Grup A, subgrup A1: tècnic superior de relacions públiques i protocol.
Grup A, subgrup A2: tècnic mitjà de polítiques socials.

Tipus:
Concurs intern
Número expedient:
904092/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 29.07.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte
Presentar-se al procés de selecció

Els aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per registre electrònic o de manera presencial a les oficines de registre de l'AMB. També pels altres mitjans establerts a la legislació sobre procediment administratiu.

La presentació electrònica es farà a través de la instància genèrica de l'AMB