Cap del Servei d'Infraestructura Verda

Convocatòria pública per a la selecció del lloc de Cap del Servei d'Infraestructura verda del grup A, subgrup A1, nivell 27 de complement de destinació, mitjançant procediment de lliure designació, obert a la mobilitat interadministrativa, adscrit  a la Coordinació general d'Innovació i Infraestructures de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB.

Tipus:
Obert a la mobilitat interadministrativa per a funcionaris de carrera
Número expedient:
901373/20
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 28.05.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte