Cap del Servei d'Arquitectura, Enginyeria i Paisatge I

Convocatòria pública per a la selecció del/de la cap del Servei d'Arquitectura, Enginyeria i Paisatge I, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 28, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits amb prova de coneixements, adscrit/a a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
901704/22
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Anul·lació de la convocatòria
Publicació:
BOPB 30.05.2022
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats