Cap de Secció de Transparència i Avaluació

Concurs públic per a la la selecció del/de la cap de Secció de Transparència i Avaluació, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 22, mitjançant un procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a a l'Agència de Transparència de l'AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902245/21
Període de presentació del sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Llistat d'admissió
Publicació:
BOPB 14.06.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL