Expedient 900781/18

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Subministrament de fulls de paper per a la pràctica de notificacion en expedients sancionadors (pròrroga abreujat).
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
IMPAOR, S.A.
Termini de la pròrroga:
Fins 31/07/20
Import pròrroga (IVA exclòs):
4.743,20 €
Prova: $provaURL