Expedient 900307/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
obres del projecte de remodelació i millora d'equipaments i usos ciutadans del Parc del Turonet, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
256.595,84 €
Empresa adjudicatària:
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA
Import modificació (IVA exclòs):
0,00 €