Primer pas del sistema integral de seguretat metropolitana: el Consell Metropolità aprova avui la creació d'una comissió per iniciar-ne el desplegament

| Subject: AMB

També s’ha aprovat inicialment una modificació del Pla General Metropolità per a la construcció del nou hospital del Vallès Occidental
El Consell Metropolità ha donat compte del decret que permet aplicar mesures excepcionals d’estalvi d’aigua per la sequera
Les tarifes d’aigua potable per a Ripollet i la Palma de Cervelló s’han actualitzat, amb una repercussió de l’augment del preu de l’aigua aprovat per ATL el 2023
Finalment, també s’ha aprovat el Pla d’inversions d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA

Seguretat metropolitana

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts, 30 de gener, la creació d’una comissió d’estudi per començar a implementar el futur model metropolità de seguretat, un sistema d’alertes basat en tecnologia intel·ligent que permet avisar automàticament la Guàrdia Urbana en cas de risc o perill i que suposa una eina de prevenció molt efectiva. Aquesta comissió estarà presidida pel vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón.

El sistema integral de seguretat metropolitana segueix el model que ja fan servir diferents municipis de l’AMB, que comparteixen un sistema intel·ligent de seguretat i prevenció anomenat M7 Citizen Security. El pla de l’AMB impulsarà la coordinació i la cooperació entre les diferents policies locals i altres cossos de seguretat i d’emergències, i promourà plans de seguretat nocturna a tot el territori metropolità, amb desplegament de càmeres, reforç de l’enllumenat públic, eliminació de racons insegurs, serveis de vigilància nocturna, parades a demanda d’autobusos nocturns i creació de plànols d’espais urbans segurs. També elaborarà plans de prevenció específics per a les zones del litoral i altres espais naturals metropolitans.

Amb aquesta mesura el Govern de l’AMB vol intervenir proactivament en la lluita contra les desigualtats, la prevenció i erradicació de la violència a l’espai públic i la garantia d’una convivència pacífica en el marc de les competències de l’Administració metropolitana.

La implantació i el desplegament del sistema integral de seguretat a l’àrea metropolitana es fonamenta en l’article 14 de la llei de l’AMB, que tracta de l’actuació metropolitana en benefici de la cohesió social i territorial i preveu polítiques en matèria de convivència ciutadana. A més, l’Acord per al Govern de l’AMB per al mandat 2023-2027 inclou entre els principis orientadors el de desenvolupar noves polítiques a favor de la ciutadania, amb la posada en marxa d’un sistema integral de seguretat dins del territori metropolità.

 

Modificació del Pla General Metropolità per al nou hospital del Vallès Occidental

El Consell Metropolità d’aquest dimarts també ha aprovat inicialment la modificació del Pla General Metropolità per a la construcció del nou hospital del Vallès Occidental, un equipament que es construirà a la confluència dels municipis de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet, en una posició central i accessible des dels municipis als quals ha de donar servei, que són els esmentats, a més de Badia del Vallès i Barberà del Vallès.

L’AMB ha redactat la modificació del Pla en consens amb els ajuntaments afectats i el Servei Català de la Salut, i en consonància amb les propostes següents del Pla director urbanístic metropolità (PDUM):

 • Transformar l’antiga carretera N-150 en una avinguda metropolitana que millori les connexions a peu, en bicicleta i amb transport públic entre els municipis afectats, de manera que es garanteixi una bona accessibilitat al nou hospital.
 • Incorporar nous espais verds a les vores del riu Sec i la riera de Sant Cugat que millorin les connexions entre Collserola i el riu Ripoll.
 • La construcció d’un barri a l’entorn de l’hospital amb noves places, equipaments, habitatges (40 % de protecció oficial), botigues i activitats terciàries.

El nou dispositiu serà un centre d’alta resolució per a les patologies més prevalents i de complexitat baixa i moderada. Tindrà consultes per a atenció especialitza, gabinets per a proves diagnòstiques i quiròfans per a cirurgia ambulatòria. També oferirà atenció urgent, rehabilitació i servei de diagnòstic per la imatge. Així mateix, per cobrir les necessitats del territori en atenció intermèdia,  comptarà amb  places d’hospital de dia i llits per a pacients de llarga estada, convalescència, cures pal·liatives i subaguts.

L’hospital atendrà una àrea formada per 180 mil habitants corresponent a cinc poblacions: Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès. La gestió correspondrà al Consorci Sanitari del Parc Taulí.

Render de l’antiga carretera N-150 en una avinguda metropolitana
Render de l’antiga carretera N-150 transformada en una avinguda metropolitana


 

 

Mesures excepcionals d’estalvi d’aigua

El Consell Metropolità també ha donat compte del decret aprovat el passat mes de desembre, que permet a l’AMB aplicar mesures excepcionals per pal·liar els efectes de la sequera que pateix el territori.

Per tal d’estalviar aigua, el decret prohibeix utilitzar-ne en els casos següents:

 •  Reg de jardins i zones verdes.
 • Ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic.
 • Neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars.
 • Eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 • Ompliment de piscines (excepte en determinats casos).
 • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada a certs casos.
 • A les granges, l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

També ha quedat aprovat el Pla metropolità de contingència operacional en temps de sequera a tot l’àmbit territorial de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest Pla ha de permetre adoptar les mesures escaients per disminuir el consum d’aigua, com reduir la pressió de l’aigua a la xarxa. El Pla incorpora els plans de funcionament de les diferents companyies que donen subministrament al territori metropolità per tal d’aplicar les mesures necessàries.

 

Aprovació inicial de les tarifes d’aigua potable a Ripollet i a la Palma de Cervelló

El 5 d’octubre del 2023, l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) va aprovar la revisió a l’alça de la tarifa de compra d’aigua, ratificada el 10 d’octubre del 2023 pel Consell de Xarxa Ter-Llobregat i el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquesta revisió de la tarifa ha suposat un increment significatiu en el cost de la compra d’aigua, ja que la tarifa mitjana d’ATL s’incrementa de 0,74 €/m3 a 0,96 €/m3; és a dir, s’incrementa un 29,64 % de mitjana, aplicable a partir de l’1 de gener del 2024.

Per aquest motiu, també s’actualitzen les tarifes d’abastament domiciliari d’aigua potable.

En el cas de Ripollet, l’augment aprovat pel Consell Metropolità és del 27,8 %. Pel que fa a la Palma de Cervelló, l’augment és del 25,5 %.

Els dos augments es repercuteixen en el preu de la compra d’aigua a ATL als respectius municipis.

 

Aprovació del Pla inversions 2024 d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA

El Consell Metropolità també ha aprovat el pla d’inversions proposat per Aigües de Barcelona amb les actuacions previstes per executar en el transcurs del 2024 per un import de 56.182.069 €, segons el que estableix l’expedient de tarifes, per a la millora i renovació de part de la xarxa d’aigua que dona servei als 23 municipis abastits per aquesta companyia.

Aquestes inversions corresponen a actuacions en la xarxa d’abastament en alta (producció i transport) i en la xarxa metropolitana de subministrament en baixa (distribució):

 • Actuacions previstes en la xarxa en alta (transport i producció), amb un esforç inversor associat de 14.726.308 €. Són actuacions que han estat aprovades pel Consell de Xarxa Ter-Llobregat i per l’Agència Catalana de l’Aigua.
 • Actuacions previstes en la xarxa metropolitana en baixa, amb un esforç inversor de 41.455.762 €. Són les actuacions aprovades pel Consell Metropolità de l’AMB.

El Pla d’inversions preveu, entre altres actuacions, la renovació o ampliació de 44,1 km de la xarxa d’abastament.

Where
Marker
Seu del AMB Carrer Seixanta-dos, 18, 08040, Barcelona