L'AMB finalitza el llaurat de les platges metropolitanes a Barcelona

| Subject: Beaches

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciat avui dilluns, 14 de març, el llaurat de la sorra de les platges de Barcelona. Les tasques de neteja van començar el passat 29 de febrer a Castelldefels, i s'allargaran fins el proper dia 16.

El llaurat de platges és l'operació que marca el tret de sortida de la temporada. El treball es realitza amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i voltegen la sorra fins a 50 cm de profunditat, per facilitar que s'airegi i que els raigs del sol hi penetrin per potenciar-ne al màxim la seva acció desinfectant; s'assoleix així un grau òptim de salubritat de les platges de cara a l'inici de la temporada. Uns dies després del llaurat, els tractors realitzen el garbellat  per regularitzar la sorra i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d'aquest moment i fins el mes de novembre (tardor/hivern) es continuaran passant diàriament les màquines garbelladores per totes les platges metropolitanes.

L'AMB s'encarrega del manteniment de les 41 platges metropolitanes, que registren més de 9 milions d'usuaris l'any i ocupen una superfície de sorra de 2 milions de metres quadrats.

L'AMB disposa de la certificació de la implantació del sistema integrat de qualitat i medi ambient segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2000 i 14001:2004 en les tasques de neteja de les platges metropolitanes i del manteniment de les seves instal•lacions.

El llaurat i garbellat de la sorra també permet deixar-la en perfectes condicions per a començar a col•locar-hi els diferents elements de mobiliari amb què l'AMB equipa les platges cada any.

És el cas, per exemple, de les més de 400 papereres i gairebé 140 contenidors semisoterrats. Durant tota la temporada, aquests elements recullen unes 280 tones de residus, el 50% dels residus totals que es generen a les platges. Aquestes 280 tones són portades posteriorment a la planta de triatge de Molins de Rei i classificades per al seu reciclatge.

Després de la neteja, ja es podran instal•lar a les platges, entre altres, els 10 km de passeres d'accés o els mòduls de lavabo, primers auxilis, policia, magatzems i bar.

Related documents