L'AMB aprova tres noves convocatòries de subvencions per valor de més de 3,25 M€ per impulsar la mobilitat sostenible

Back

| Subject: E-Mobility, Mobility and Transport, Sustainable Mobility

L'organisme metropolità obre ara la primera convocatòria de subvencions per ajudar els autònoms de l'àmbit de la DUM per renovar el parc mòbil amb vehicles de baixes emissions, per un import d'1,25 M€ i adaptar-lo a la ZBE Rondes BCN.
L'AMB també obre la tercera convocatòria de subvencions per als ajuntaments per completar la Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana, amb 2 M€.
S'activa també la convocatòria 2020 del programa Biciempresa, de cessió temporal de bicicletes per fomentar una mobilitat laboral més sostenible.
Les tres convocatòries s'han aprovat al Consell Metropolità del juliol i formen part de les 21 mesures de l'estratègia de la nova mobilitat metropolitana després de la COVID-19 i també de les polítiques de mobilitat sostenible de l'AMB.

Imatge recurs


El Consell Metropolità de l'AMB d'aquest mes de juliol de 2020 ha aprovat tres noves convocatòries de subvencions per seguir impulsant la mobilitat sostenible, per un import de més de 3,25 milions d'euros. Concretament, l'organisme metropolità ha aprovat: la primera convocatòria de subvencions per a autònoms de l'àmbit de la distribució urbana de mercaderies (DUM) per renovar la flota i fer-la més sostenible i adaptada a la ZBE Rondes BCN, ja anunciada al mes de febrer; la tercera convocatòria de subvencions per als ajuntaments metropolitans per completar la Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana, i la convocatòria 2020 de subvencions en espècies del programa Biciempresa, per impulsar la mobilitat laboral en bicicleta. Les tres convocatòries formen part de les 21 mesures de l'estratègia de la nova mobilitat metropolitana després de la COVID-19 i també de les polítiques de mobilitat sostenible de l'AMB.

"Amb aquest potent paquet de subvencions aprovades ahir, des de l'AMB volem continuar facilitant al màxim el canvi d'hàbits i continuar impulsant una mobilitat metropolitana més neta, sostenible i segura. La renovació de les flotes dels professionals de la distribució urbana de mercaderies i la creació de més infraestructura pedalable és imprescindible per seguir avançant", ha explicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda

Primera convocatòria de subvencions per a autònoms per renovar la flota DUM

L'AMB obre la primera convocatòria de subvencions per ajudar els autònoms de l'àmbit del transport i de la distribució urbana de mercaderies que operen en l'àmbit de la metròpolis de Barcelona a renovar el parc mòbil amb vehicles menys contaminants, de baixes emissions, i a adaptar-lo a la ZBE Rondes BCN. Aquesta primera convocatòria estableix un import total de 1,25 milions d'euros: 600.000 euros per aquest any 2020 i 650.000 euros per a l'any 2021. 

Com ja es va anunciar al febrer, l'AMB estima que aquestes subvencions permetran renovar cada any entre 400 i 600 vehicles, entre furgonetes, bicicletes i tricicles. L'objectiu és facilitar la renovació del parc mòbil més envellit i contaminant dedicat al transport i la distribució urbana de mercaderies (DUM) per ajudar aquest sector a adaptar-se a la nova regulació de circulació de vehicles en l'àmbit de la ZBE Rondes BCN. Aquest paquet de subvencions forma part del nou Pla de mobilitat sostenible de l'AMB 2020-2023, que està dotat amb un total amb 26 milions d'euros. 

Concretament, facilitarà la compra de furgonetes, bicicletes i tricicles de càrrega. Qualsevol dels vehicles subvencionables haurà de dedicar-se al transport o a la distribució urbana de mercaderies. Els beneficiaris de les subvencions seran autònoms, degudament donats d'alta i en actiu, i que tinguin, com a mínim, una base operativa en qualsevol del 36 municipis metropolitans,  sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions de 17 de novembre i que compleixin els requisits especificats en las bases corresponents.

Els vehicles subvencionables han de ser nous i matriculats, quan ho requereixin, en un dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, i comprats en un termini màxim de 6 mesos a partir de la data d'atorgament de la sol·licitud de subvenció.  

L'import màxim de subvenció per a cada vehicle varia en funció de la categoria i la motorització del vehicle. Els imports corresponents a la subvenció oscil·len entre els 1.500 euros, per a una bicicleta o tricicle de càrrega, i els 3.500 euros, per a una furgoneta 100 % elèctrica.

Sobre la radiografia dels vehicles DUM a la metròpolis de Barcelona, es calcula que el 49 % del parc de furgonetes matriculades a l'àmbit metropolità no disposa d'etiqueta ambiental de la DGT. D'altra banda, analitzant el parc circulant als accessos de Barcelona –que es podria assimilar al de la ZBE Rondes BCN, que és el que està afectat per la mesura– el percentatge de furgonetes sense etiqueta ambiental de la DGT és del 15 % de totes les furgonetes que circulen.

2 M€ més per completar la Bicivia, la xarxa pedalable de la metròpolis de Barcelona

El Consell Metropolità de l'AMB del mes de juliol també ha aprovat la tercera convocatòria de subvencions de 2 M€ per als ajuntaments per seguir completant, entre els anys 2021 i 2023, la Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana, i altres carrils bici de la metròpolis de Barcelona. 

Segons estipulen les bases de la convocatòria de subvenció, les actuacions que vulguin executar els ajuntaments metropolitans per adherir-se a aquestes noves subvencions han de respondre a l'objectiu estratègic de promoure la mobilitat sostenible al territori metropolità. I han de complir els principis següents: facilitar la mobilitat quotidiana municipal i supramunicipal en bicicleta i prioritzar les connexions en bicicleta entre municipis propers, amb els intercanviadors de transport, amb els polígons d'activitat econòmica i amb els grans centres generadors de mobilitat. També es valorarà que les actuacions contribueixin a completar la Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana, i que garanteixin la seguretat i la comoditat del ciclista.

Cada ajuntament metropolità pot presentar, com a màxim, dues sol·licituds de subvenció. L'AMB subvencionarà fins a un màxim del 50 % del pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) i fins a un màxim de 200.000 euros per ajuntament metropolità. Els municipis podran presentar també les actuacions de millora de la xarxa pedalable que hagin implementat des de la declaració de l'estat de l'alarma, el passat 14 de març, com a mesura de lluita contra la COVID-19. 

Fins ara, l'AMB havia dut a terme dues convocatòries de subvenció per construir carrils bici i millorar la connectivitat metropolitana, els anys 2016 i 2017, amb un total de 4 M€ de subvenció entre les dues convocatòries, i una inversió total, entre AMB i ajuntaments, de 8,5 M€. Com en la nova convocatòria de subvenció que es posa ara en marxa, es van prioritzar els projectes que formen part de la xarxa Bicivia, que connecta de manera directa i segura tota la metròpolis de Barcelona.

En la primera convocatòria es va fer una inversió total de 3.157.015,11 €, dels quals l'AMB en va subvencionar 1.199.770,75 €. Es van cofinançar 19 actuacions en 14 municipis metropolitans, que van suposar la construcció de 20,39 km nous de xarxa pedalable. La segona convocatòria, encara oberta –en pròrroga– representa una inversió total de 5.352.524,79 €, dels quals l'AMB n'està subvencionant 1.998.672 €. S'han cofinançat 16 actuacions en 15 municipis metropolitans, que impliquen l'execució de 18,67 km nous de xarxa pedalable. En l'actualitat hi ha 11,06 km executats, i la resta estan en procés d'execució.

Convocatòria 2020 de cessió temporal de bicicletes amb el programa Biciempresa

D'altra banda, el Consell Metropolità de l'AMB també ha aprovat avui la convocatòria 2020 de la subvenció del programa Biciempresa, de cessió temporal de bicicletes a les empreses, empresaris o professionals de la metròpolis de Barcelona. L'objectiu és impulsar un accés més sostenible als centres de treball. Amb aquesta subvenció en espècies, que va començar el seu recorregut l'any 2017 amb un programa pilot en polígons industrials, l'AMB continua posant a disposició dels treballadors bicicletes (elèctriques i mecàniques), plegables o de passeig, durant un període de temps de 6 mesos, i amb un màxim de 5 bicicletes per empresa.
 
Fins ara, 79 empreses de la metròpolis de Barcelona s'han beneficiat del programa de subvenció. Només en el darrer any (març 2019 - març 2020) l'AMB va cedir, en dos torns de 6 meses, 90 bicicletes a 49 empreses. 

Related links

Prova: $provaURL