Els park&ride de Sant Joan Despí i Castelldefels entre els tres més ben valorats de la regió metropolitana, segons el RACC

| Subject: Mobility and Transport, Labour Mobility, Mobilitat sostenible

Segons la classificació Estrelles RACC, aquests aparcaments d'intercanvi de l'AMB són dos dels tres únics park&ride categoritzats amb tres Estrelles RACC. El RACC també posa en valor l'app AMB P+R, amb 1.802 usuaris registrats, que permet fer ús del servei i dona a conèixer si hi ha disponibilitat de places. L'AMB va posar en funcionament al febrer, com a prova pilot, el servei P+R metropolità en aquests dos municipis per potenciar l'intercanvi modal entre el transport públic i el vehicle privat, i ara el farà extensiu a 5 municipis metropolitans més.

P+R

Segons l'estudi del RACC presentat aquest matí, Auditoria dels park&ride de la regió metropolitana de Barcelona, els servei d'aparcaments d'intercanvi de l'AMB, el de Sant Joan Despí i Castelldefels, són dos dels tres més valorats de tot l'àmbit d'estudi. Aquests aparcaments, que es van posar en marxa el febrer de 2018 com a prova pilot, disposen de places exclusives per a usuaris del transport públic al costat d'estacions ferroviàries i es gestionen via l'app AMB P+R.

L'auditoria del RACC, segons apunta el mateix informe, neix de la necessitat d'analitzar el funcionament i la qualitat dels aparcaments de dissuasió per a vehicles que hi ha a les estacions de ferrocarril de la regió metropolitana de Barcelona, anomenats aparcaments d'enllaç o park&ride. Aquesta auditoria, que ha analitzat i avaluat 10 d'aquests aparcaments i ha enquestat 500 usuaris, n'avalua l'adequació perquè realment facilitin l'intercanvi modal entre el vehicle privat motoritzat i el transport públic. Amb l'obtenció de la nota global i classificats amb Estrelles RACC, són dos dels tres únics aparcaments d'enllaç categoritzats amb tres Estrelles RACC.

"Aquestes dades presentades avui pel RACC posen de manifest el bon camí que segueix l'estratègia metropolitana i l'esforç en infraestructures que estem fent, per facilitar al ciutadà un veritable canvi d'hàbits i apostar pel transport públic. També per a aquells que no poden deixar el cotxe al 100%", explica el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, "tot i que sabem que encara són millorables, com també apunta l'estudi, i que necessitem estendre i ampliar aquest servei a altres municipis metropolitans", també ha recordat Poveda.

"Properament arribaran a cinc municipis metropolitans més:  Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Gavà, Barberà del Vallès i el Papiol", ha exposat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.

L'app AMB P+R i les infraestructures, claus per al bon servei
L'estudi del RACC també valora positivament i destaca l'app AMB P+R com a eina de gestió i ús del servei. Aquesta aplicació, disponible per a IOS i Android, gratuïtament, permet a l'usuari fer ús del servei de manera gratuïta i dona a conèixer en temps real el nivell d'ocupació en cada moment i si hi ha disponibilitat de places.

A data d'avui, des que es va posar en funcionament el febrer de 2018, hi ha un total de 1.802 usuaris registrats. Analitzant els usuaris actius per la zona (amb com a mínim, un ús del servei), hi ha 952 usuaris actius a Castelldefels i 437 usuaris a Sant Joan Despí. D'usuaris actius setmanals en cada municipi (que com a mínim en facin un ús d'un dia per setmana), són 157 usuaris a Castelldefels i 84 a Sant Joan Despí. Els que el fan servir amb més freqüència ( més de tres usos per setmana), són 61 usuaris a Castelldefels i 35 a Sant Joan Despí.

"Amb aquesta app i el servei regulat que oferim, ens assegurem que els usuaris fan ús del transport públic", explica Poveda. "Als aparcaments no regulats que hi ha a prop d'altres estacions, es detecta un ús més elevat de persones que aparquen però que no fan servir el tren o el transport públic", explica. "Amb la regulació, aconseguim percentatges molt més elevats, de més del 93%, i ens assegurem que aquestes persones sí que utilitzin el transport públic", afegeix Poveda.

D'altra banda, segons l'estudi del RACC, un dels elements més ben valorats del servei que ofereix l'AMB és la infraestructura. D'aquí, es valora positivament la senyalística del servei, que des de l'AMB s'ha dissenyat expressament i s'ha fet comuna per a tots els parks&ride metropolitans.

També es valoren positivament les places reservades per a vehicles elèctrics amb punts de recàrrega i la disposició, en el mateix espai, de serveis d'aparcament de bicicletes, com Bicibox (com per exemple l'aparcament de Castelldefels).

Funcionament del servei AMB P+R
El servei P+R funciona de manera similar a les zones blaves i verdes o a altres zones regulades d'estacionament, disposa de places exclusives per als usuaris del servei P+R, amb la corresponent senyalització, i funciona mitjançant l'aplicació mòbil per als usuaris, per tal de dur a terme el control del servei (AMB P+R), i una màquina comprovadora. Amb aquesta darrera, l'usuari ha de justificar l'ús del transport públic mitjançant l'autorització dels seus títols de transport.

L'horari de funcionament del servei d'aparcament P+R va lligat als horaris dels trens que circulen per l'estació de ferrocarril i a la setmana laboral de 5 dies dels potencials usuaris del servei: de dilluns a divendres feiners, de 5.00 h a 23.00 h. Es du a terme un control de vigilància de la zona de l'aparcament d'enllaç mitjançant vigilants o policia local del municipi.

Les dues primeres proves pilot: Castelldefels i Sant Joan Despí
En el cas de l'aparcament de Castelldefels, estan reservades un total de 100 places a l'aparcament ubicat just al costat mar de l'estació de Rodalies. Concretament, al llarg del primer tram del carrer Antic Camí Ral de València. D'aquestes 100 places, dues estan reservades per a persones amb mobilitat reduïda situades al costat d'un dels accessos.

L'aparcament de Sant Joan Despí està situat al carrer de Jacint Verdaguer, delimitat entre la passarel·la que dona accés a l'estació de Rodalies i la senyalització del tram del carrer reservat pel servei. El nombre de places reservades pel servei de park&ride metropolità és de 41 places. Addicionalment, les dues places del costat dret més properes a la passarel·la d'accés a l'estació són places adequades i reservades per a persones amb mobilitat reduïda.