Reflexió Estratègica Metropolitana (versió completa)

Back

Construint la Barcelona Metropolitana. Enfortint el món local

 • Subject: AMB - Institutional
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Plans and programmes
 • Supports: Electronic
 • REM. Construint la Barcelona Metropolitana. Enfortint el món local

  Download

Synopsis

Document complet de la Reflexió Estratègica Metropolitana (REM) és un element d'anàlisi i proposta sobre les realitats, els problemes, les prospectives i propostes que, partint de la Barcelona metropolitana d'avui, suggereixen eines per facilitar la construcció de la metròpolis de demà.

El contingut de la REM està organitzat en quatre vectors de caràcter transversal que són els pilars central de la construcció de la futura àrea metropolitana: el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu; l'enfocament territorial; la lluita contra el canvi climàtic i una nova governança metropolitana.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  01/2015
 • Available languages:
  Catalan
 • DL:
  B 4450-2015
Prova: $provaURL