Protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació per NO2 i PM10

Actualització 2020
Protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació per NO2 i PM10
Subject:
Pollution
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Manual
Edition:
Plans and programmes
Supports:
Electronic

Document del protocol per contaminació

Download

Documento del protocolo por contaminación

Download

Synopsis

Aquest protocol complementa les diferents mesures estructurals que realitza treballant l'AMB per millorar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida dels habitants. El protocol defineix les línies d'actuació i les fases que s'activaran en els casos puntuals de màxima concentració de diòxid de nitrogen (NO2) o de partícules PM10, els contaminants més nocius per a la salut de les persones.

Author:
AMB
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2021
Available languages:
Catalan
Related links