Pla director de cooperació internacional 2020-2023

Back
Mercat a centre amèrica
 • Subject: International Cooperation
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Plans and programmes
 • Supports: Electronic
Synopsis

El Pla director de cooperació internacional és l'eina que estructura el compromís de l'AMB per contribuir a l'assoliment d'una vida digna per a tothom i garantir els drets de les persones en els entorns urbans empobrits. S'assumeixen els reptes locals per caminar cap a urbs inclusives, equitatives, segures i sostenibles que garanteixin els drets de tothom a partir una actuació transformadora treballada en conjunt. A més, fomenta una anàlisi i reflexió crítica de les relacions i desigualtats internacionals que permet transformar-les i consolidar un canvi d'actituds i actuacions a partir d'una mirada local i global alhora.

El Pla expressa la singularitat de la cooperació de la institució, centrada en el valors metropolitans i municipalista, la horitzontalitat, els principis tranversals i la seva expertesa.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  19/12/2020
 • Available languages:
  Catalan
Prova: $provaURL