Estereotipos de género en el trabajo

Back
Imatge de la portada de la publicació
 • Subject: Mercat laboral
 • Public: General
 • Type: General interest
 • Edition: Book
 • Supports: Paper
Synopsis

L'objectiu del llibre és aportar respostes a la pregunta de per què no hi ha igualtat de gènere en l'àmbit laboral, tenint també en compte que l'educació secundària i postsecundària de les dones és igual a la dels homes. Més específicament, l'objectiu de M. Àngels Viladot i Melanie C. Steffens ha estat analitzar els factors i mecanismes que condueixen a la discriminació de les dones pel que fa a les seves carreres professionals.

 • Author:
 • Publisher:
  UOC
 • Publication date:
  02/01/2019
 • Available languages:
  Spanish
 • DL:
  B 15716-2016
 • ISBN:
  9788490643679
Prova: $provaURL