ZBE i Bicibox, bones pràctiques

Back

| Subject: International Relations

Projectes escollits com a bones pràctiques d'actuacions cofinançades amb FEDER

Collage


Els projectes de desplegament de la zona de baixes emissions (ZBE) a la metròpolis de Barcelona i l'ampliació de l'oferta d'aparcament segur de bicicletes (Bicibox) han estat escollides com a exemple de bones pràctiques en les actuacions cofinançades pel programa FEDER de l'any 2022. L'anunci l'ha fet l'Autoritat de Gestió del Programa, que forma part del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Aquesta selecció es presenta anualment.

Les actuacions metropolitanes escollides demostren que compleixen amb el major grau dels diversos criteris que marca el Programa operatiu FEDER 2014-20 de Catalunya, en aquest cas concret, ZBE i Bicibox pertanyen al desenvolupament d'actuacions en els eixos 2,4 i 6.

Els projectes que són escollits com a bones pràctiques han de complir els següents criteris:

  1. Elevada difusió entre els beneficiaris, els beneficiaris potencials i el públic en general
  2. Incorporació d'elements innovadors
  3. Adequació dels resultats obtinguts de l'operació als objectius establerts
  4. Contribució a la resolució d'un problema o debilitat regional
  5. Grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigit
  6. Compliment dels principis horitzontals (desenvolupament sostenible, igualtat entre homes i dones i principi de no discriminació) i de la normativa medi ambiental
  7. Sinergies amb altres polítiques o instruments d'intervenció pública
Coneixement dels projectes FEDER 2014-2020

El finançament europeu ha permès a l'AMB construir un aparcament segur de bicicletes d'alta capacitat a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Gavà, així com la instal·lació de més de 50 mòduls Bicibox d'aparcament de bicicleta ubicats a diferents municipis metropolitans.

Per altra banda, amb l'objectiu de preservar la qualitat de l'aire s'ha implementat la zona de baixes emissions a les Rondes, mitjançant l'elaboració de diferents estudis i el disseny tècnic de la ZBE, el desplegament de la senyalització ZBE, la plataforma tecnològica de gestió de la ZBE, a més de fer campanyes d'informació i sensibilització dirigides a la ciutadania.

La definició de Bones pràctiques d'aquestes actuacions cofinançades constitueixen un eix fonamental de la política de comunicació en el període de programació 2014-2020. De fet, representen la concreció de l'impacte qualitatiu de l'ajut FEDER sobre el desenvolupament i l'ocupació a Catalunya.
Totes les bones pràctiques s'incorporen en l'informe anual del Programa Operatiu FEDER de Catalunya, informe que és aprovat per la Comissió Europea.

Related documents

Prova: $provaURL