Barcelona Demà

Back

| Subject: AMB - Institutional, Metropolis

Estendre la reflexió estratègica a 5 milions de persones de la regió metropolitana


El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona PEMB, l'associació promoguda per l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona per identificar les necessitats i potencialitats del territori metropolità a mitjà termini, avança amb la intenció de passar a ser una realitat més gran.

Aquest organisme, que compta amb els 36 ajuntaments metropolitans i els principals agents econòmics i socials de la metròpolis, ampliarà el seu radi d'acció per incloure dins de les seves estratègies tota la regió metropolitana de Barcelona (RMB), un territori que comprèn 160 municipis i que té una població que supera els 5 milions d'habitants.

El Consell Rector del PEMB, presidit per la presidenta de l'AMB i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va donar llum verda el passat 18 de juny al procés Barcelona Demà, que culminarà en el Compromís Metropolità 2030. Anant un pas més enllà, el 22 de juny el pla es va presentar als alcaldes i alcaldesses de les principals ciutats de la RMB.

El seu objectiu principal és plantejar el futur del territori metropolità després de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, amb la mirada posada a llarg termini (2030) i alineada amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i els ODS.

Els problemes que afronta la metròpolis, abans i especialment després de la pandèmia, com ara les desigualtats socials, l'emergència climàtica i la necessitat de disposar d'habitatge assequible, són globals i afecten la ciutadania en conjunt. El territori metropolità està molt interconnectat per relacions laborals, familiars i de lleure, perquè hi ha molta gent que hi viu, hi treballa o es desplaça entre les diferents parts. En aquest context, els ajuntaments no poden prestar de manera individual els serveis bàsics a la ciutadania; requereixen una visió metropolitana de conjunt. Una visió que, mitjançant el procés Barcelona Demà, creix i serà més inclusiva.

La metròpolis dels 5 milions de persones

Per primera vegada, l'escala d'actuació del PEMB serà la RMB. Així, el territori del Compromís Metropolità 2030 inclourà set comarques: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. La presentació del pla Barcelona Demà va comptar amb la participació d'alcaldes i representants d'alguns dels principals municipis als quals inicialment s'ha proposat afegir a la Comissió Territorial: Terrassa, Sabadell, Mataró, Rubí, Granollers, Vilanova i la Geltrú i Mollet del Vallès.

Reptes compartits

Durant la presentació del nou pla, Ada Colau va identificar els grans reptes que "només té sentit abordar des d'una perspectiva que comprengui tota la RMB. Grans infraestructures pendents, com el Pla de Rodalies, les estratègies d'industrialització de Barcelona i el seu entorn i la necessitat urgent d'habitatge són problemes que no poden ser segmentats, i que el Compromís Metropolità 2030 plantejarà tenint en compte totes les veus metropolitanes, tant les dels 36 ajuntaments de l'AMB com les de les noves incorporacions".


El pla també farà un èmfasi especial en quatre grans temes, que segons l'AMB i tots els ajuntaments implicats cal resoldre urgentment.

El primer consisteix a tenir una infraestructura que garanteixi la salut de les persones i faci front a l'emergència climàtica, amb estratègies com les zones de baixes emissions (ZBE) i la protecció dels espais naturals de la metròpolis: el gran pulmó verd de Collserola-Garraf-Serra de Marina-Corredor, els parcs i platges metropolitans i els espais agraris, com el Parc Agrari del Baix Llobregat.

El segon repte fa referència al dret a l'habitatge i a la necessitat de crear més oferta d'habitatge assequible de compra i de lloguer, i lluitar contra el sensellarisme.

En matèria de transport públic i mobilitat sostenible, el pla buscarà recuperar projectes que actualment necessiten impuls, com la posada en marxa de la T-mobilitat, més inversions en Rodalies, o l'extensió dels carrils bici (seguint el model de la Bicivia creat per l'AMB).

Finalment, el pla aposta per la industrialització, la creació d'ocupació i la innovació. Una de les seves prioritats és la reconversió del sector de l'automòbil per promoure la mobilitat elèctrica.

Propers passos

El primer pas del pla Barcelona Demà serà la redacció d'un document de bases, supervisat per una comissió executiva, que posteriorment es debatrà en un procés participatiu en què institucions del món econòmic, acadèmic i institucional, així com agrupacions ciutadanes, podran aportar les seves propostes al producte final: el Compromís Metropolità 2030.

Related links

Where

  • Marker

    Ajuntament de Barcelona Barcelona