Informació d'horaris dels autobusos

Back

Servei web que ofereix la informació dels horaris del dia actual, segons línia d'autobús

Technical file card

Servei web que ofereix la informació dels horaris del dia actual, segons línia d'autobús.

La informació es refereix a línies d'autobus en serveis de transport de titularitat de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service -- Per obtenir accés a la informació que subministrem, és necessari omplir un formulari de sol·licitud amb les teves dades. View