Direct access:

Convenis de col·laboració

En aquesta pàgina es publica el llistat de convenis de col·laboració signats per part de l'AMB amb altres entitats o organismes i un enllaç a la informació sobre convenis de subvenció.

Els continguts dels convenis es poden consultar al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, on es publiquen en compliment de l'article 14.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Descarregar el llistat Convenis 2016 Actualitzat a desembre de 2016.

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat

Darrers convenis signats

Data Expedient Col·laboració/Subvenció Interessats Descripció Vigència Import Subvenció
17/11/2016 991/16 Col·laboració Ajuntament de Cervelló,
Area Metropolitana de Barcelona
Conveni per a la instal·lació i gestió de les marquesines a les parades d'autobús de Cervelló Finalització contracte NP
09/11/2016 2382/16  Col·laboració Fundació TMB, Area Metropolitana de Barcelona Conveni de mútua cessió referent a la cessió de l'espai "Mercè Sala" per a la difussió dels espais oberts metropolitans Finalització contracte NP
01/11/2016 1589/16 Col·laboració Consorci local LOCALRET, Area Metropolitana de Barcelona Conveni de col·laboració per formalitzar la integració de l'AMB com a membre de ple dret de LOCALRET Fins acord de les parts NP
27/10/2016 616/16 Col·laboració Transports de Barcelona, SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA,
· Area Metropolitana de Barcelona
Conveni per regular el finançament de la tarifació social de l'any 2016 31/12/2016 NP
21/10/2016 2115/16 Cooperació educativa Universitat Abat Oliva CEU;
Area Metropolitana de Barcelona
Conveni marc de cooperació educativa. Curs 2016/2017 NP
13/10/2016 1803/16  Col·laboració Consorci Urbanístic pel Desenvolupament del Parc Empresarial i d'Activitats Aeroespacials de Viladecans;
Àrea Metropolitana de Barcelona
Conveni de col·laboració per l'afectació de les línies de bus VB1, VB2, L88, L80, L87, L99 i N16, pel tall de carretera de la Vila (B-204) per l'execució de les obres urbanització del sector PPU-01 de Ca n'Alemany a Viladecans. Finalització contracte NP

Accés als convenis de subvenció