Direct access:

AMB global search engine

Catàleg de serveis

Informació sobre els principals serveis públics que gestiona i presta l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a la ciutadania i persones jurídiques (entitats i empreses privades), bé de forma directa bé a través de tercers.